top of page

Ce este Autorizatia de Construire?

Pentru a intelege ce este Autorizatia de Construire si de ce avem nevoie de ea, vom incerca sa explicam cat mai extact rolul acesteia.


Din punct de vedere legal, conform "Ordinului 1943/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare":


(1) Autorizatia de construire/desfiintare este actul de autoritate al administratiei publice locale - judetene, municipale, orasenesti sau comunale, in baza caruia se pot executa lucrari de constructii (potrivit prevederilor art. 2 din Lege) si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor de investitii, respectiv pentru dezafectarea constructiilor si amenajarilor.

Autorizatia de Construire / Desfiintare este deci actul de autoritate al administratiei publice locale, in baza caruia se pot executa lucrari de constructii conform documentatiei tehnice vizata spre neschimbare, ce a stat la baza emiterii acesteia.

Autorizatia de Construire / Desfiintare poate fi obtinuta in baza unei Documentatii Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC) ce cuprinde Certificatul de Urbanism, o serie de acte, avize si acorduri, studii de specialitate (studiu geotehnic, ridicare topografica, studiu de insorire, etc.) precum si proiectele tehnice (arhitectura, instalatii, rezistenta si urbanism - daca este cazul), ce vor fi depuse la autoritatea publica locala.

Daca investitia se afla pe un teren incadrat în zona protejata sau cladirea asupra careia se intervine este trecuta pe lista imobilelor de patrimoniu cu valoare istorica sau in raza de protectie a unui monument istoric, documentatia necesara obținerii Autorizatiei de Construire / Desfiintare va fi depusa la Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) - Registratura.


Atentie! Nerespectarea in executie a proiectelor tehnice autorizate si vizate spre neschimbare precum si a cerintelor mentionate in Autorizatia de Construire / Desfiintare, va duce la neacordarea receptiei finale si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare!


Eliberarea, valabilitatea si prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire


Conform Art. 50, punctul (1), eliberarea Autorizatiei de Construire / Desfiintare se face in termen de maxim 30 de zile de la data depunerii documentatiei (in cazul in care nu sunt solicitate completari) si inregistrarii acesteia.


Odata emisa, termenul de valabilitate al Autorizatiei de Construire / Desfiintare este cuprins intre 12 si 24 de luni (in cazul in care este solicitata si o documentatie de urbanism - PUD/PUZ), in functie de scopul pentru care a fost solicitata si complexitatea investitiei tinand cont de caracteristicile zonei.


In acest interval de timp solicitantul / beneficiarul este obligat sa demareze lucrarile de construire autorizate, moment din care termenul de valabilitate al Autorizatiei de Construire / Desfiintare se prelungeste pe toata durata de executie a lucrarilor mentionata in aceasta, conform Art. 51, punctul (2):


(2) Valabilitatea autorizatiei de construire/desfiintare se constituie din:
a) intervalul de timp de cel mult 12 luni de la data emiterii, in interiorul caruia solicitantul este obligat sa inceapă lucrarile autorizate;
b) in cazul indeplinirii conditiei specificate la lit. a), de la data anuntata a inceperii lucrarilor, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazuta prin autorizatie.

Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii acesteia, fiind necesara emiterea unei noi Autorizatii de Construire / Desfiintare. In situatia in care caracteristicile nu se schimba fata de conditiile initiale, se va putea emite o noua Autorizatie de Construire / Desfiintare, fara a fi necesar un nou Certificat de Urbanism.


Conform Art. 52 Autorizatia de Construire / Desfiintare poate fi prelungita dupa cum urmeaza:


(1) In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost incepute ori nu au fost executate integral in termenele stabilite prin autorizatia de construire/desfiintare potrivit prevederilor art. 51, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei.
(2) Prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare se va solicita cu cel putin 15 zile inaintea datei expirarii termenului de valabilitate si se poate acorda, potrivit Legii, o singura data pentru cel mult 12 luni.
(3) Acordarea prelungirii valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare se apreciaza de emitentul acesteia, in baza examinarii cererii in raport cu: interesul public, complexitatea lucrarilor autorizate, stadiul executarii lucrarilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prevazute in autorizatie. Prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare se inscrie in originalul autorizatiei initial emise, fara a fi necesara prezentarea unei alte documentatii. In aceasta situatie emitentul autorizatiei are obligatia de a comunica decizia sa solicitantului, in termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii.
(4) Prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare reprezinta ultimul termen pentru executarea integrala a lucrarilor.

Lista de documente necesare eliberarii Autorizatiei de Construire


Documentatia va fi elaborata conform Legea 50/1991 si va cuprinde:

• Cerere tip aferenta institutiei emitente • Chitanta privind achitarea taxei A.C. (original)

• Anexa completata si stampilata de catre proiectant (2 ex.) • Carte Identitate sau Certificat Inmatriculare agent economic (copie) • Actul de Proprietate sau Vanzare - Cumparare (copie legalizata)

• Extras de Carte Funciara la zi si Orto-Foto Plan

Certificat de Urbanism + Anexe (copie)

Avize si Acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism (copie)

Ridicare Topografica (original)

Expertiza Tehnica (original) - in cazul in care este solicitata

Studiu Geotehnic (original)

• Studiu Insorire (original) - in cazul in care este solicitat

• Dovada Inregistrare Proiect OAR

• Documentatii Tehnice (arhitectura, instalatii, rezistenta) (2 ex. original) • Referate de Verificare aferente (original)


 

Ne ocupam de intocmirea documentatiilor pentru obtinerea de Avize si Acorduri strict pentru lucrarile aflate sub contract cu biroul nostru de proiectare!

Postări recente

Afișează-le pe toate
bottom of page