top of page

Biblioteca Avize + Acorduri

Proiecte Case, Case Ieftine, Case Moderne, Proiectare Arhitectura, Arhitect Bucuresti, Casa Parter, Casa Etaj, Certificat de Urbanism, Autorizatie de Construire

Stim ca ai programul incarcat si ca iti doresti o colaborare relaxata! Hai sa facem totul online! Programeaza o discutie pe Google Meet si castiga timp! Let's Meet!

Sistemul american de case din lemn de tip framing acum si in Romania! >>>

SuduraLemnului.ro

Case din Lemn

Proiecteaza cu noi si primesti inclus in pachetul de proiectare toata documentatia necesara obtinerii avizelor si acordurilor!

roce_1.png

Autorizatia de Construire

 

Proiecteaza-ti casa cu noi si primesti gratuit documentatia in vederea obtinerii Avizelor!

Autorizatia de Construire / Desfiintare este actul de autoritate al administratiei publice locale - judetene, municipale, orasenesti sau comunale, in baza caruia se pot executa lucrari de constructii (potrivit prevederilor art. 2 din Legea 50/1991) și pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor de investitii, respectiv pentru dezafectarea constructiilor si amenajarilor.

Autorizatia de Construire / Desfiintare poate fi obtinuta in baza unei Documentatii Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC) ce cuprinde Certificatul de Urbanism, o serie de acte, avize si acorduri, studii de specialitate (studiu geotehnic, ridicare topografica, studiu de insorire, etc.) precum si proiectele tehnice (arhitecturainstalatiirezistenta si urbanism - daca este cazul), ce vor fi depuse la autoritatea publica locala.

Daca investitia se afla pe un teren incadrat in zona protejata sau cladirea asupra careia se intervine este trecuta pe lista imobilelor de patrimoniu cu valoare istorica sau in raza de protectie a unui monument istoric, documentatia necesara obtinerii Autorizatiei de Construire / Desfiintare va fi depusa la Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) - Registratura.

Autoritatea emitenta a Autorizatiei de Construire / Desfiintare va stabili o perioada de valabilitate de 12 luni de la data emiterii care va putea fi prelungita cu inca 12 luni, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile de construire / desfiintare. In aceasta situatie, valabilitatea Autorizatiei de Construire / Desfiintare se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin aceasta, in conformitate cu proiectul tehnic. Depunerea documentatiei in vederea prelungirii Autorizatiei de Construire / Desfiintare este de minim 14 zile inainte de expirarea acesteia.


Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii acesteia, fiind necesara emiterea unei noi Autorizatii de Construire / Desfiintare. In situatia in care caracteristicile nu se schimba fata de conditiile initiale, se va putea emite o noua Autorizatie de Construire / Desfiintare, fara a fi necesar un nou Certificat de Urbanism.

Autorizatie de Construire, Certificat de Urbanism, Proiectare, Bloc Locuinte

Documentatia va fi elaborata conform Legea 50/1991 si va cuprinde:

•  Cerere tip aferenta institutiei emitente
•  Chitanta privind achitarea taxei A.C. (original)

•  Anexa completata si stampilata de catre proiectant (2 ex.)
•  Carte Identitate sau Certificat Inmatriculare agent economic (copie)
•  Actul de Proprietate sau Vanzare - Cumparare (copie legalizata)

•  Extras de Carte Funciara la zi si Orto-Foto Plan

•  Certificat de Urbanism + Anexe (copie)

•  Avize si Acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism (copie)

•  Punctul de Vedere ANPM (copie)

•  Ridicare Topografica (original)

•  Expertiza Tehnica (original) - in cazul in care este solicitata

•  Studiu Geotehnic (original)

•  Studiu Eficienta Energetica (original)

•  Studiu Insorire (original) - in cazul in care este solicitat

•  Calcului Coeficientului Global "G" de Izolare Termica (original)

•  Dovada Inregistrare Proiect OAR

•  Documentatii Tehnice (arhitecturainstalatiirezistenta) (2 ex. original)
•  Referate de Verificare aferente (original)

Etapele anterioare:

Obtine Certificatul de Urbanism >

Avize si Acorduri Necesare >

Realizare Proiect Arhitectura >

Wiki Blog >>>

bottom of page