top of page

Legislatie in Domeniul Proiectarii si al Executiei

Buna practica atat din punct de vedere al proiectarii cat si a executiei consta in primul rand in respectarea legislatiei si a normativelor in domeniu. Mai jos regasiti o lista cu principalele legi si normative aplicabile in domeniu constructiilor (legislatia aplicabila difera in functie de programul de arhitectura, amplasament, activitate, etc. si nu se limiteaza la lista prezentata).

----------------------------

Legea nr. 50 / 1991

Autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Ordin nr. 1943 / 2001 

Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Articolul 27 > 39

C 56-1985 

Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente

Regulament Privind Stabilirea Categoriei de Importanta a Constructiilor

Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor

Ordinul MLPAT 77 / N / 1996

Buletinul Construcțiilor Anexa I – Indrumator privind aplicarea prevederilor “Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor”

Regulament din 14 iunie 1994 

Receptia Constructiilor

HG 525 / 1996

Regulamentul General de Urbanism

Legea nr. 350 / 2001

Amenajarea Teritoriului si Urbanismul

 

Legea nr. 422 / 2001

Protejarea Monumentelor Istorice

Legea nr. 10 / 1995 Privind calitatea in constructii

HG 766 / 1997 - Aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

NC 001-1999 - Normativ cadru privind detalierea conținutului cerintelor stabilite prin legea 10/1995

Legea nr. 114 / 1996 - Legea Locuintei

NP 024-1997 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea parcajelor etajate pentru autoturisme

NP 040-2002 - Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri

NP 057-2002 - Normativ privind proiectarea cladirilor de locuinte (revizuire NP 016-1996)

NP 063-2002 - Normativ privind criteriile de performanta specifice scarilor si rampelor pentru circulatia pietonala in constructii

NP 064-2002 - Normativ privind proiectarea mansardelor la cladiri de locuit

NP 068-2002 - Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintelor de siguranța in exploatare

NP 051-2012 - Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap (revizuire NP 051-2000)

NP 135-2013 - Normativ privind proiectarea fatadelor cu alcatuire ventilata

NP 069-2014 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor in panta la cladiri

 

NE 036-2014 - Cod de practica privind executarea si urmarirea executiei lucrarilor de zidarie

C-107 / 0-02 - Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri

GP 037-1998 - Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri civile

GP 058-2000 - Ghid privind optimizarea nivelului de protectie termica la cladirile de locuit

GP 120-2013 - Ghid privind proiectarea si executia acoperisurilor verzi la cladiri noi si existente

Normativ P 118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor

Ordin 129 / 2016 - Norme metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila

HG 571 / 2016 - Pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

MP 008-2000 - Editia II - Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor Normativului P 118-99 “”Siguranta la foc a constructiilor”

HG nr. 37 / 2006 - Privind modificarea art. 1 din HG nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protecție civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda

HCGMB 66 / 2006 - Hotararea Consiliului General al Muncicipiului Bucuresti privind aprobarea normelor privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare

HG 300 / 2006 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

OMS 119 / 2014 - Norme de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

Codul Civil - Art.: 611 - Picatura Streasinii

Codul Civil - Art.: 612 - Distanta Minima in Constructii

Codul Civil - Art.: 613 - Distanta Minima pentru Arbori

Codul Civil - Art.: 614 - Fereastra sau Deschidere in Zidul Comun

Codul Civil - Art.: 615 - Distanta Minima pentru Fereastra de Vedere

Codul Civil - Art.: 616 - Dreptul de Trecere

STAS 9824 / 1-75 - Tolerantele admise la trasarea pe teren a constructiilor

STAS 6131-1979 - Inaltimi de siguranta si alcatuirea parapetilor

STAS 1434-1983 - Linii, cotare, reprezentari conventionale, indicator

STAS 4908-1985 - Arii si volume conventionale

Legea nr. 184 / 2001 - Privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

Cod Deontologic 2011 - Cod Deontologic al Profesiei de Arhitect

bottom of page