top of page

Biblioteca Avize + Acorduri

Proiecte Case, Case Ieftine, Case Moderne, Proiectare Arhitectura, Arhitect Bucuresti, Casa Parter, Casa Etaj, Certificat de Urbanism, Autorizatie de Construire

Stim ca ai programul incarcat si ca iti doresti o colaborare relaxata! Hai sa facem totul online! Programeaza o discutie pe Google Meet si castiga timp! Let's Meet!

Sistemul american de case din lemn de tip framing acum si in Romania! >>>

SuduraLemnului.ro

Case din Lemn

Proiecteaza cu noi si primesti inclus in pachetul de proiectare toata documentatia necesara obtinerii avizelor si acordurilor!

roce_1.png

Certificatul de Urbanism

 

Proiecteaza-ti casa cu noi si primesti gratuit documentatia in vederea obtinerii Avizelor!

Certificatul de Urbanism este actul de informare prin care autoritatile prevazute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare fac cunoscute solicitantului informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, in conformitate cu prevederile Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) sau Generale (PUG) si ale Regulamentelor de Urbanism aferente acestora, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii.

Prin Certificatul de Urbanism se stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, ne sunt redate retragerile obligatorii fata de limitele terenului, inaltimile maxime admise ale constructiei propuse, precum si coeficientii urbanistici ai terenului (POT si CUT), prevazuti prin Planul Urbanistic Zonal sau Planul Urbanistic General. 

Certificat de Urbanism, Autorizatie de Construire, Proiect Casa, Proiect Arhitectura

Documentatia prin care se poate solicita Certificatul de Urbanism cuprinde:

•  Cerere tip aferenta institutiei emitente

•  Chitanta privind achitarea taxei C.U. (original) conform Cod Fiscal - art. 474

•  Carte Identitate sau Certificat Inmatriculare agent economic (copie)

•  Actul de Proprietate sau Vanzare - Cumparare (copie)

•  Extras de Carte Funciara la zi si Orto-Foto Plan

•  Plan cadastral de incadrare in zona scara 1:2000 (2 ex.)

•  Plan de situatie cu propunerea scara 1:500 (2 ex.)

•  Memoriu Informativ de Arhitectura - Certificat de Urbanism (original)

ATENTIE: CERTIFICATUL DE URBANISM ARE DOAR ROL INFORMATIV, NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SAU AUTORIZATIE DE DEMOLARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII!

Daca investitia se afla pe un
teren incadrat in zona protejata sau cladirea asupra careia se intervine este trecuta pe lista imobilelor de patrimoniu cu valoare istorica sau în raza de protectie a unui monument istoric, documentatia necesara obtinerii
Certificatului de Urbanism (ulterior si cea pentru obtinere a Autorizatiei de Construire) va fi depusa la Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) - Registratura.

Certificatul de Urbanism are o valabilitate de 12 sau 24 luni (in functie de complexitatea avizelor solicitate) si poate fi prelungit in cazul in care nu a fost depus in termen de valabilitate impreuna cu documentatia DTAC pentru obtinerea Autorizatiei de Construire.

Etapele urmatoare:

Avize si Acorduri Necesare >

Realizare Proiect Arhitectura >

Obtine Autorizatia de Construire > 

Wiki Blog >>>

bottom of page