top of page

Constructorul, RTE si Dirigintele de Santier

Functiile intr-un santier reprezinta rolurile si responsabilitatile specifice asignate fiecarei persoane sau departament implicate in realizarea unui proiect de constructie. Fiecare functie are un rol distinct si important in asigurarea bunei desfasurari a proiectului si in atingerea obiectivelor stabilite. In acest articol vom explica succint ce rol are constructorul si dirigintele de santier in derularea executiei.Constructorul / Executantul


Constructorul poate fi o persoana fizica autorizata sau o companie de specialitate, responsabila pentru planificarea, coordonarea si executia proiectelor de constructii.


Rolul unui constructor este esential in procesul de constructie, deoarece el este responsabil pentru:

  • Planificare: Constructorii trebuie sa planifice si sa organizeze proiectul de constructie, incluzand achizitia materialelor si a echipei necesare.

  • Coordonare: Ei trebuie sa coordoneze activitatile de constructie, sa lucreze cu inginerii si cu sub-contractorii pentru a asigura implementarea corecta a proiectului.

  • Supraveghere: Constructorii trebuie sa supravegheze procesul de constructie, sa asigure calitatea lucrarilor si sa rezolve problemele aparute pe santier.

  • Respectarea bugetului: Ei trebuie sa gestioneze costurile proiectului si sa asigure respectarea bugetului stabilit.

  • Respectarea termenelor: Constructorii trebuie sa asigure finalizarea proiectului la termenele stabilite.

In general, rolul unui constructor este de a asigura executia eficienta a proiectului autorizat, din planificare pana la finalizare.


Dirigintele de santier


Dirigintele de santier este un inginer autorizat care are responsabilitatea de a coordona si supraveghea executia lucrarilor de constructie. Acesta este responsabil pentru:

  • Asigura respectarea proiectului: dirigintele de santier verifica daca lucrarile de constructie sunt in conformitate cu proiectele tehnice (arhitectura, instalatii si rezistenta) aprobate, cu autorizatia de construire si cu regulile si standardele aplicabile.

  • Verificarea calitatii lucrarilor: dirigintele de santier impreuna cu RTE, verifica daca lucrarile sunt realizate conform standardelor si ca sunt in conformitate cu proiectele tehnice aprobate.

  • Supravegheaza respectarea termenelor: dirigintele de santier se asigura ca lucrarile se desfasoara in termenele stabilite si ca se vor evita intarzierile.

  • Managementul lucrarii: comunica cu toti participantii la proiect, inclusiv cu antreprenorii, arhitectul, autoritatile locale si clientul, pentru a se asigura ca proiectul se desfasoara fara intarzieri si ca toate problemele sunt rezolvate rapid.

  • Reprezinta interesele proprietarului: dirigintele de santier poate reprezenta interesele proprietarului in relatia cu subantreprenorii si alte parti implicate in proiect.

Dirigintele de santier este un factor esential in asigurarea coordonarii eficiente a santierului prin verificarea impreuna cu RTE a calitatii si respectarii termenelor pentru proiectul de constructie si standardelor de calitate si ajuta la evitarea problemelor si a costurilor suplimentare.


Acesta este contractat separat de catre beneficiar.


Responsabil Tehnic cu Execuția (RTE)


RTE (Responsabil Tehnic cu Executia) este o persoana desemnată in cadrul unui proiect de construcție care raspunde de partea tehnica a executiei lucrarilor de constructie. Aceasta are rolul de a verifica si de a controla calitatea si conformitatea lucrarilor de constructie cu proiectul, normele tehnice si de siguranta in vigoare.


De asemenea, este responsabil pentru efectuarea si inregistrarea tuturor verificarilor, testelor si inspectiilor necesare pentru a asigura calitatea lucrarilor.


Pe parcursul lucrarilor, RTE trebuie sa verifice toate etapele de executie a lucrarilor, inclusiv pregatirea si organizarea santierului impreuna cu constructorul si dirigintele de santier, sa supravegheze executarea lucrarilor de fundatii si de suprastructura, precum si montarea instalatiilor tehnice. De asemenea, trebuie sa asigure respectarea masurilor de protectie a muncii si a mediului inconjurator.


RTE este responsabil cu intocmirea Cartii Tehnice a Constructiei si organizarea receptiei constructiei.

 

Ne ocupam de intocmirea documentatiilor pentru obtinerea de Avize si Acorduri strict pentru lucrarile aflate sub contract cu biroul nostru de proiectare!

Postări recente

Afișează-le pe toate
bottom of page